Комисија за контролу

Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске (у даљњем тексту: Комисија) извршава послове контроле и подноси извјештаје о финансијском и материјалном пословању, о периодичном обрачуну и завршном рачуну, годишњем билансу, које саставља Секретаријат Адвокатске коморе Републике Српске.

Комисија има три члана, од којих су два члана адвокати из реда адвоката уписаних у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске (у даљњем тексту: Комора) а трећи члан је финансијски стручњак, којег именује и његов рад уговара Извршни одбор Коморе.

Предсједник Коморе и чланови Извршног одбора Коморе не могу бити чланови Комисије.

Дана 21.06.2008. године Скупштина Коморе донијела је одлуку о избору и именовању чланова Комисије:

  1. Бориша Илић, адвокат из Добоја, предсједник
  2. Југослав Милановић, адвокат из Требиња, члан
  3. Овлашћени радник књиговодственог бироа „Биланс“ из Бање Луке, члан